De første workshopene i 2019

less than 1 minute read

De første workshopene om åpning av data og samskaping i 2019.

SamÅpne prosjektet har planlagt workshoper for å sikre samarbeid rundt utarbeidelsen av resultatene. Prosjektet har i oktober og november 2019 gjennomført 4 workshoper, 2 i Trondheim og 2 i Bodø, med deltakere fra forskjellige kommunale enheter og næringsliv:

  • 2 workshoper om forvaltning og åpning av data hvor vi diskuterte roller og ansvar for kommunenes interne prosesser på deling og publisering av data.

  • 2 workshoper om samskaping hvor vi diskuterte metode og retningslinjer for kommunenes prosesser for samskaping.

Vi har identifisert relevante tema for samskapingsworkshoper, bl.a., anonymiserte personaldata, finansdata/økonomidata, data om ressurser som kan deles (f.eks. kommunale bygg som haller, baner, osv.), kulturdata, miljødata og data for smartere transport.

Prosjektet er nå i gang med å planlegge samskapingsworkshoper for de utvalgte temaene. Ta gjerne kontakt om du er intressert i temaene og workshoppene!

Bilde fra workshop