less than 1 minute read

SamÅpne-prosjektet avsluttes i desember 2022. Vi inviterer derfor til online avslutningsmøte med presentasjon av resultater og erfaringer.

Tidspunkt: onsdag 30. november 2022, kl 12:00 – 14:00

Lenke til møtet: Teams

Foreløpig agenda:

  • Velkommen
  • Utfordringer og barriere til publisering
  • Datasett publisert, arrangementer og erfaring fra dette
  • Presentasjon av prosessene for åpning av kommunale data
  • Hvordan implementere samordnet åpne kommunale data og veien videre

Påmelding:

  • Send epost til: shanshan.jiang@sintef.no innen 25. november

Spre gjerne denne invitasjonen til andre som du tror kan ha nytte av å delta.