Samordning - Introduksjon

less than 1 minute read

Disse sidene vil gi informasjon om temaet samordning av åpne kommunale data mellom kommuner.

Mulige temaer for fremtidige sider er indikert i menyen til venstre, men det er foreløpig ikke noe innhold under disse.

Sidene vil oppdateres etter hvert som vi får resultater fra litteraturstudier, intervjuer, workshopper og annet arbeid i prosjektet.

Updated: