Hva er SamÅpne?

SamÅpne er et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor under FORKOMMUNE-programmet til Forskningsrådet. Prosjektet mål er å bidra til at kommuner kan etablere kostnadseffektive og standardiserte prosesser for åpning og forvaltning av innovasjonsfremmende åpne data, og “knekke koden” for å skape innovasjon og næringsutvikling gjennom samskaping basert på åpne data. Les mer om prosjektet her.

Prosjektpartnere er Trondheim kommune, Bodø kommune og SINTEF. I tillegg er det flere kommuner som følger prosjektet.

Les mer om prosjektet

Workshops og seminarer

I løpet av prosjektet vil vi arrangere en rekke workshops og seminarer hvor vi inviterer næringsliv og andre interesserte får anledning til å ha en dialog og samskape ideer med fagpersoner fra kommunene. Om dette er interessant for deg, ta gjerne kontakt med oss!

OpenDataLab

Samåpne er et av flere prosjekt som i fellesskap bidrar med forskningsresultater om åpne data til opendatalab.no. I opendatalab finner du bl.a. informasjon om publisering og bruk av åpne data, og showcases som bruker åpne data.

Studentprosjekter

Som del av Samåpne prosjektet samarbeider vi med studentgrupper ved NTNU. Den første studentgruppa utviklet våren 2020 en prototyp for en portal som fokuserer på hvordan kommunale data kan presenteres. Gruppen laget også en videopresentasjon. Høsten 2020 jobber en ny studentgruppe med nye ideer rundt samordning av åpne data og innovasjon.

Nyheter fra prosjektet

SamÅpne-prosjektet i årets eKommune-konferanse

Prosjektet SamÅpne er med på eKommune 2021 som holdes 14.-15. april 2021, hvor vi er en del av Prosjektsnap. Ta gjerne kontakt med oss om du vil få mer informasjon om prosjektet.

Flere nyheter