1 minute read

Open Data Challenge er en idélab og hackathon for offentlige aktører, forskere og gründere. En hovedsamarbeidspartner vil bidra med en felles problemstilling som deltakere fra ulike grupper skal jobbe med under arrangementet. Vinneren kåres av en jury samme dag - og premien er et stipend til å jobbe videre med vinnerforslaget.

image-center

I tillegg blir det inspirerende foredrag om mulighetene for næringsutvikling basert på åpne data. Deltakerne i gruppearbeidene kan møtes fysisk eller digitalt for å jobbe med problemstillingen under arrangementet.

Open Data Challenge 2022 arrangeres av prosjektet SamÅpne som er et samarbeid mellom SINTEF, Trondheim og Bodø kommune, følgebyer og næringsaktører.

Sted

Fysisk arrangement:

 • Trondheim: DIGS Krambugata 2, møterom 502/503
 • Oslo: Oslo Mesh Youngstorget Digitalt:
 • Cisco Webex stream her

Forbehold om at arrangementet foregår kun digitalt, avhengig av rådende smittevernregler.

Tema 2022: Bruk av energidata for å forstå eller utarbeide nye forretningsmodeller basert på åpne data.

Problemstilling 1

Hvordan kan vi få oversikt over energibruken? Vi ønsker å bruke tilgjengelig data for å få innsikt i energibruksmønsteret. Dette kan støtte planlegging av tiltak for å redusere energibruk og topper i energibruk.

Problemstilling 2

Hvordan kan energidata brukes til å akselerere det grønne skiftet i byene? For å nå klimamålene og bli et nullutslippssamfunn, må vi produsere mer fornybar energi samtidig som vi bruker den smartere og mer effektivt. Utvikling av teknologier som solkraft, smarthjem og batterier går i et rasende tempo, men adopsjonen er fortsatt for treg. Hvordan kan vi bruke dataene vi har tilgjengelig til å hjelpe folk å ta smarte valg for fremtiden og lommeboka?

Hvem kan delta?

Start-ups, studenter, offentlige aktører og næringslivsaktører som ønsker å arbeide med årets tema.

Prosjektpartnere

 • Trondheim kommune
 • SINTEF Digital
 • Bodø kommune

Samarbeidspartnere

 • Trønderenergi
 • Webstep
 • Cisco
 • Datafabrikken
 • 6am Accelerator
 • Folksnakk

Foredragsholdere

 • Jaya Thomlison (konferansier)
 • Borgar Ljosland, ProVenture
 • tba
 • Livar Bergheim, Datafabrikken
 • tba

Prispremie

Gruppen som blir vinner i arbeidet med beste løsning (etter satte kriterier fra juryen), mottar 10.000 NOK i premie og plass på Open Data Lab akselerator arrangert av 6am Accelerator (verdt 50.000 NOK).

Agenda

09.00 - 09.15 Registrering fysiske møtesteder
09.15 - 09.20 Introduksjon av arrangementet v/konferansier
09.25 - 09.45 Faglig innhold v/foredragsholdere
09.45 - 10.00 Pause
10.05 - 10.25 Info om samarbeidspartnere og presentasjon av problemstilling
10.00 - 15.30 Gruppearbeid, inkl. lunsj
15.30 - 16.30 Presentasjon av konseptene, live pitch 5-6 min hvert team
16.30 Avslutning

Velkommen! Påmelding Mer info