Prosjekt kickoff og seminar i Trondheim 17.-18. september 2019

less than 1 minute read

Forskningsprosjektet Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data (SamÅpne) er et IPO-prosjektet finansiert av Forskningsrådet under FORKOMMUNE programmet. Prosjektet er 3-årlig med oppstart 1. juni 2019. Prosjektpartnere er Trondheim kommune, Bodø kommune og SINTEF.

Prosjektet hadde oppstartsmøte i Trondheim 17.-18. september. I forbindelse med oppstartsmøtet organiserte prosjektet et seminar. I tillegg til prosjektpartnerne, deltok representanter fra Stavanger, Larvik og Drammen kommune samt KS på seminaret. Man diskuterte bl.a. interkommunalt samarbeid om samordnet åpning av kommunale data. Seminaret var det første av fire planlagte seminar som skal styrke interkommunalt samarbeid og kunnskapsdeling rundt åpne kommunale data.

Bilde fra Seminaret