Kronikk i Kommunal Rapport

less than 1 minute read

Kommunale data utgjør en digital gullgruve som kan bidra til nyskapende tjenester dersom dataene samordnes på tvers av kommunegrensene. I SamÅpne-prosjektet forsker vi på hvordan man får til samordnet publisering av åpne kommunale data for næringsutvikling og verdiskaping og finner ut hvordan både databrukernes og kommunenes behov bør ivaretas. Vi delte erfaringer så langt i kronikken Kommunene sitter på ubrukte digitale gullgruver som var publisert i Kommunal Rapport.