Bodø lanserer ny portal for sine åpne kartdata

less than 1 minute read

Bodø kommune har nå lansert en ny portal med åpne data fra kommunen.

Portalen inneholder så langt karbaserte datasett i kategoriene kultur, idrett, filuftsliv, veg, forurensning og renovasjon.

Kommunen arbeider allerede med flere datasett som skal legges ut, og skal også se på muligheter for å legge ut datasett som ikke kartbaserete, som f.eks. økonomidata. Det er også planlagt å opprette koblinger i geonorge.no til datasettene i portalen.